På väg mot en intensiv kursvecka

Nu under söndagkvällen har jag just packat resväskan. I morgon kl 07.07 bär det av med tåget från Göteborgs central till Kil för en kursvecka om ledarskap och gruppdynamik, en så kallad UGL-kurs. Kursen är en del av det så kallade ST utvecklingsprogrammet som studierektorskansliet på Sahlgrenska sjukhuset anordnar så att vi ST-läkare kan uppfylla Socialstyrelsens krav på kunskap inom ledarskap, handledning och förbättringskunskap. Kurskonceptet Utveckling- Grupp-Ledare (UGL-kurs) kommer ursprungligen från försvaret. Det ska bli en spännande vecka. Allt blir utmanande när det är så mycket som är oklart. I informationen om kursen står syfte och allmänt om gruppdynamik, men inget om vad kursen exakt kommer att innehålla. Det är också hemligt än så länge vilka de andra kursdeltagarna är.

Vad jag förstått hittills så blir det inga större fysiska strapatser, men många intensiva grupparbeten, utvärderingar och arbete långt in på kvällarna.
Så nu blir det en veckas uppehåll i min kliniska placering på mag- och tarmmedicin och istället blir det en intensiv kursvecka. Därefter en vecka på mag- och tarmmottagningen. Livet som ST-läkare är onekligen omväxlande.

Hur mycket förväntas primärvården klara av?

Under 2009 infördes reformen Vårdvalet i Västra Götaland. Alla patienter skulle kunna välja att lista sig på en vårdcentral, många nya vårdcentralerkom till och mera pengar gick till primärvården. Konkurrensen om patienterna verkar stenhård och jag har sett olika kampanjer alltifrån olika profilering på vårdcentralerna till utdelning av kaffe till alla som listar sig på just deras vårdcentral.

 
Samtidigt går många sjukvårdskliniker minus. Detta verkar innebära att allt fler verksamhetschefer förväntas lösa sjukhusklinikens ekonomiska underskott med utremittering av olika patientkategorier som hädanefter skall skötas i primärvården. För vissa patienter kan detta säkert fungera och innebära att de får en bättre helhetsbedömning, men utremitteringarna går ofta så snabbt så jag undrar om någon tänkt över konsekvenserna och om primärvården hinner med. Jag har stor respekt för det arbete som utförs på vårdcentraler och den breda kompetens som en erfaren disktrikstläkare har, men ibland undrar jag om vårdcentralerna själva hinner ta emot alla utremitterade patienter. Finns det någon som frågat vad primärvården själv förväntas hinna med?
Om det enbart var vissa kliniker som funderar på utremittering, men nu hör jag talas om utremittering från alla kliniker. Från medicinklinikeerna sker utremittering av patienter med diabetes, hjärtsvikt och högt blodtryck med flera. Förutom alla patienter som ska kontrolleras efter hjärtinfarkter och stroke på vårdcentralen. Hörde något om att nästan alla BUP-mottagningspatienter skulle ut till primärvården och att stora delar av psykiatrins patientgrupper förutom de med psykossjukdom eller bipolär sjukdom. Förslaget om BUP gick tydligen inte igenom, men å andra sidan funderar nerurokirurgerna på vad de kan utremittera.

Utremitteringen verka alltså inte ha någon gräns. För oss ST-läkare inom sjukhusspecialiteter innebär det mindre av lärorik mottagning. Vad innebär det för er läsare som arbetar inom primärvården? och finns det någon gräns för vilka patienter som kan utremitteras? Diabeteskontroller för patienter med typ 1-diabetes och peritonealdialys? Utredning av patienter med misstänkta neuropsykiatriska besvär? Hypertonikontroller hos patient med obehandlad njurartärstenos?

Tacksamhet.

Nyligen när jag läste grundläggande forskningsmetodik talade en av föreläsarna om vilken liten roll vi har inom sjukvården gällande hälsoläget i befolkningen. Han menade att för de svårt sjuka patienterna eller de med kroniska sjukdomar har sjukvården självklart en stor roll, men för att ge högre medellivslängd och en allmänt bättre hälsa så spelar andra aktörer en större roll. Som exempel nämnde han att de viktigaste delarna för att minska tuberkulosens framfart var minskad trångboddhet, bättre kost och förbättrad hygienisk standard. Detta gjorde att sjukdomens utbredning minskade och motståndskraften i befolkningen ökade. Däremot hade de nya antibakteriella läkemedlen och BCG-vaccinationen inte lika stor effekt.


Det får mig att tänka på hur tacksamma vi får vara inom sjukvården för allt basalt hälsoarbete som andra andra verksamheter sköter. Miljö- och hälsoskyddsinspektörer som förebygger epidemier, alla frivilliga som går HLR-kurser och vattenreningsverken.


Häromdagen kände jag också stor tacksamhet för förskolepersonalens sjukvårdskunnande. När jag hämtade min dotter Emelie på fredagseftermiddag visade det sig att hon ätit korv för snabbt och satt den i luftstrupen. Tack vare att barnskötaren bredvid snabbt såg vad som hände och dunkade Emelie på ryggen så att att matbiten kom upp så förhindrades en katastrof.

Duktiga flickor.

Nyligen började jag på en bok om ledarskap av Barbro Valgren-Hall som är konsult och har arbetar med ledarskap inom läkarkåren inom ett flertal decennier. För ca 20 år sedan kom hennes kanske mest känd bok hittills "Lära läkare leda". Hon är fortfarande aktiv som föreläsare i dessa frågor.

 
I den boken jag läste handlade det en hel del om kvinnor och hur kvinnor upplever det att leda olika verksamheter. En av Valgren-Halls ståndpunkter som återkommer i båda böckerna är att hon tycker att kvinnor bör frigöra sig från rollen dom "flicka" och bli kvinnor för att kunna utvecklas som ledare. Risken enligt Valgren-Hall är annars att dessa kvinnor fastnar i en roll som "duktig flicka" och inte tar sitt ansvar fullt ut som kvinna.
Självklart kan man ha olika synpunkter på detta resonemang, men det har verkligen fått mig att fundera över hur vi benämner olika anställda inom olika verksamheter. När jag arbetade som sjukvårdsbiträde inom äldreomsorgen benämndes alla kvinnliga sommarvikarier som "flickor" eller "sommarflickor". Ibland med epitetet "duktig" om någon var extra kunnig eller intresserad. Har också hört "flickor" användas om kvinnor i underordnade positioner inom sjukhus och barnomsorgen. Talade med en rektor häromdagen och rektorn beskrev att de skulle anställa två "flickor" till personalen. Varför kalla vuxna anställda för flickor? Lika underligt låter det när patienter (oftast äldre) benämner undersköterskorna som flickor? Vilken syn på yrkeskompetens finns hos de arbetsgivare och vårdtagare som benämner de anställa vuxna, myndiga personerna som flickor? Har aldrig hört manliga anställda 35-åringar bli kallade för "pojkar eller "smågossar".

RSS 2.0